2022-07-11
Dokumenty na Warsztaty 2022

 

Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez PTSR Oddział w Lubliie proszone są
o dostarczenie następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeiowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie beneficjenta

 

WAŻNE!!!

Beneficjenci muszą posiadać stopień   ZNACZNY  
lub   UMIARKOWANY   orzeczenia o niepełnosprawności.

2022-05-20
Warsztaty Kulturalne PTSR Oddział w Lublinie

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Lublinie 
zaprasza członków
PTSR Oddział w Lublinie do udziału

w Warsztatach Kulturalnych:

* muzyczne  w dniach 29 sierpnia - 3 września 2022 roku
w Kompleksie Świętokrzyska Polana „Polanika”

 

Zapisy na warsztaty muzyczne przyjmujemy 
do 30
 lipca 2022 roku

oraz

* fotograficzne w dniach 3 - 8 października 2022 roku
w miejscowości Gietrzwałd
(
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński)

Zapisy na warsztaty fotograficzne przyjmujemy do 5 września 2022 roku

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się drogą
e-mailową lublin@ptsr.org.pl

lub telefonicznie 724 691 786

 

 
Warsztaty dofinansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2022-05-19
Abilimpiada 2022

X Abilimpiada SM

Serdecznie zapraszamy członków Oddziałów PTSR do udziału w X Abilimpiadzie SM,która odbędzie się w dniach: 20 - 22 czerwca 2022 (poniedziałek - środa)
w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUCZNIK ul. Spacerowa 11, 26-200 Sielpia.

Jak co roku czeka na Państwa wiele ciekawych konkurencji: decoupage, warcaby, fotografia, warsztaty muzyczno-taneczne oraz konkurencja „Open”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i opisem dyscyplin, który znajdą Państwo poniżej w załączniku. Prosimy również o przeczytanie Regulaminu Abilimpiady 2022.

Liczymy na Państwa obecność. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

Pierwszym etapem rekrutacji jest dokładne wypełnienie i dostarczenie przez osoby zainteresowane karty zgłoszeniowej drogą pocztową i e-mailową do biura Rady Głównej PTSR ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa, e-mail: m.szymanska@ptsr.org.pl lub osobiście, drogą pocztową lub e-mailową do najbliższego Oddziału PTSR. Do karty należy również załączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Druk karty zgłoszeniowej dostępny jest w załączeniu.

Ważne: w uzasadnionych przypadkach zawodnicy mogą przyjechać z opiekunem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 maja 2022 r. Wszelkie pytania prosimy kierować do: Marta Szymańska: m.szymanska@ptsr.org.pl, telefon: 535 535 175.

 

 

 

 

2022-05-18
Dla Beneficjentów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie realizuje projekt: 

 

"Droga do Sprawności i Sukcesu" 

od maja 2022 roku do marca 2023 roku. 

  

Dokumenty dla Beneficjentów, czyli odbiorców rehabilitacji:

 

Ankieta - przed

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Oświadczenie uczestnika

 

 

 

 

2022-05-18
Droga do Sprawności i Sukcesu - PFRON 2022/2023

 

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU     

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider    

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński – Partner

 

w okresie maj 2022 - marzec 2023 realizują projekt:

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są następujące działania:

– rehabilitacja domowa
– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
– usługi konsultanta  (m.in. psycholog, logopeda i inni)
– usługi wolontariusza

 

  

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR Oddział w Lublinie ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne są w biurze PTSR Oddział w Lublinie (ul. Okopowa 5/357) lub pod numerem telefonu: 798 618 545

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na indywidualne usługi konsultanta (psycholog, logopeda i inni) osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi IPD specjalisty psychologa 

2022-05-07
Warsztaty Kulturalne - PTSR Kraków

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie zaprasza

członków PTSR o/Sieradz, o/Gniezno i o/Lublin do udziału w Warsztatach Kulturalnych:

* plastyczne  w dniach 29 maja - 4 czerwiec 2022 roku w Busku Zdroju Hotel Gromada


* fotograficzne w dniach 28 sierpień do 2 września 2022 roku w Wiśle ośrodek START


Chętnych proszę zgłaszać droga e-mailowa krakow@ptsr.org.pl

lub telefonicznie 513 173 192

 

Zapisy na pierwsze warsztaty plastyczne przyjmujemy do 16 maja 2022 roku.

Zapisy na warsztaty fotograficzne w Wiśle przyjmujemy do 30 czerwca.

 
Warsztaty dofinansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

2022-05-06
Warsztaty Kulturalne - PTSR Sieradz

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Oddział w Sieradzu zaprasza członków PTSR o/Gniezno, o/Kraków
i o/Lublin do udziału w Warsztatach Kulturalnych:

 

* tanecznych- w dniach 6-11 czerwca 2022 roku w Giżycku

 

*plastycznych- w dniach 7-12 sierpnia 2022 roku w Ustce

 

Zapisy prosimy dokonywać bezpośrednio w biurach Oddziałów
lub w biurze Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu:

e-mail: sieradz@ptsr.org.pl,  tel. 784-642-182 w godzinach 7.30-14.00

 

Zapisy dokonujemy do 16 maja 2022 roku.

 

Warsztaty dofinansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

2022-04-25
2022 Walne Zebranie Sprawozdawcze

2022-04-25
1%

 

PROSIMY, PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Stwardnienie rozsiane kradnie naszą normalność. Pomóż nam ją odzyskać.
Dzięki Waszej pomocy możemy dążyć do tego,
żeby życie było normalne. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam
żyć z godnością  i NORMALNIE.

Przekaż nam 1% podatku z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

 

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

 

2022-04-10
2022 Wielkanoc