2020-03-27
Wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu numery telefoniczne dyżurujących psychologów, z prośbą
o udostępnianie osobom, które potrzebują takiego wsparcia: 

Wsparcie Psychologiczne dla Mieszkańców Lublina:

Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Lublina dostępne jest w godzinach od 7:30 do 19:00, od poniedziałku do piątku, pod następującymi numerami telefonów:

 • 81 466 55 48,

 • 81 466 55 47,

 • 81 466 55 46,

 • 603 780 650.

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:

 • 733 588 900 - całodobowo, 7 dni w tygodniu

 • 733 588 600 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00.

Od 20.03.2020 r. uruchomione zostały dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym, działające według następującego harmonogramu:

 • Wtorek 7.00-13.00 796 681 435 dyżur interwencyjny, socjalny,

 • Wtorek 13.00-19.00 - 796 679 896,

 • Środa 7.00-13.00 576 705 528,

 • Środa 13.00-19.00 576 704 832,

 • Czwartek 7.00-13.00 - 534 803 933,

 • Czwartek 13.00-19.00 - 576 705 517,

 • Piątek 7.00-13.00 - 534 803 920,

 • Piątek 13.00-19.00 - 534 803 934.

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez pracowników Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie oraz przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

 

Fundacja Vis Salutis oferuje pomoc psychologiczną dla wszystkich osób,
które w obecnej sytuacji potrzebują takiego wsparcia. 

Zespół psychoterapeutów będzie dyżurował codziennie w godzinach 10.00-18.00  pod numerami telefonów 888 960 980, 888 900 980.

W komunikacie Fundacji czytamy: "Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać".

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia.

 

 

Z wyrazami szacunku.

Joanna Olszewska

Dyrektor Wydziału ds.Osób Niepełnosprawnych

 

 

2020-03-15
Zamknięcie biura

W związku z zagrożeniem epidemii wirusem COVID-19

PTSR w Lublinie zamyka swoje Biuro na okres

od 16.03.2020 r.   do  odwołania.

 

Praca odbywa się zdalnie.

 

Obsługa subkont będzie przebiegać bez zmian.

Faktury lub inne dokumenty prosimy dostarczać w formie skanu lub "fotki" na adres lublin@ptsr.org.pl.
Dokumenty "papierowe" prosimy przysłać listownie
na adres biura. 

 

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny

724 691 786    lub    mailowy podany wyżej.

 

Przepraszamy za niedogodności jakie mogą wystąpić, decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa nas wszystkich.

 

 

 

2020-03-12
Przełożenie Walnego

 

W związku z nasilającą się sytuacją zachorowań (koronawirus) Rada Oddziału PTSR w Lublinie podjęła Uchwałę 17/2020
w sprawie przełożenia Walnego Zebrania Członków
z dnia 19 marca 2020 roku na późniejszy termin,
o którym Rada Oddziału powiadomi zgodnie ze Statutem PTSR.

 

 

2020-02-13
WALNE 2020

2020-02-10
SUBKONTA

Od 2010 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie posiada
Status Organizacji Pożytku Publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła
niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1%
podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz.
 

W związku z tym PTSR Oddział w Lublinie w ramach
pomocy chorym uruchomiło

 

Program Leczenia i Rehabilitacji 
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
oraz dla innych osób niepełnosprawnych

 

Wszystkie osoby, które są chore na SM lub są niepełnosprawne

i posiadają odpowiednie dokumenty medyczne mogą złożyć


Wniosek o założenie Subkonta
w prowadzonym przez PTSR Oddział w Lublinie


Subkonto jest to wydzielona część konta bankowego, na którym w zależności od 
określonego w porozumieniu celu  gromadzone są wpłaty 
z odpisów 1% podatku
dochodowego 
na rzecz konkretnej osobylub wpłaty od darczyńców,
do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. 

Zgromadone środki właściciel subkonta może przeznaczyć na leczenie i rehabilitację stwardnienia rozsianego i innych chorób, które spowodowały niepełnosprawność zgodnie ze Wskazówkami

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Lublinie opłaca choremu zakup leków, zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne na podstawie rachunków i faktur do wysokości zgromadzonych na subkoncie środków.

Rachunki i faktury muszą być wystawiane na:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
ul. Okopowa 5 lok. 357, 20-022 Lublin, NIP 946-256-93-25

Szczegółowe informacje na temat działania subkonta w ramach
Programu Leczenia i Rehabilitacji reguluje
Porozumienie zawierane pomiędzy PTSR Oddział w Lublinie,
a osobą zainteresowaną skorzystaniem z tej formy pomocy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o subkoncie,
wypełnienia wniosku oraz zapoznania się ze wskazówkami
do programu leczenia i rehabilitacji 
zapraszamy do naszego Biura przy ul. Okopowej 5 lok. 357 w Lublinie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Udzielamy  informacji  również  telefonicznie: 
 724 691 786  lub  mailowo:    lublin@ptsr.org.pl  

 

Zapraszamy do kontaktu !!!

2019-12-17
Życzenia Świąteczne 2019

2019-11-29
Wigilia 2019

Rada Oddziału PTSR w Lublinie
serdecznie zaprasza 
na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się

12 grudnia 2019 (czwartek) o godz. 16.00

w  Restauracji  Tymotka

 

 

Dojazd autobusami: 8, 25, 78 -
przystanek  Krężnicka - szkoła  
lub samochodem 

 

 

  

2019-11-27
Bezpłatny sprzęt

2019-11-23
PRACA

Propozycje pracy dla osób niepełnosprawnych - absolwentów uczelni wyższych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje pracy dla osób niepełnosprawnych
od Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

2019-11-04
Polska Noc Kabaretowa 2019