2022-11-22
Wigilia 2022

 

Rada Oddziału PTSR w Lublinie organizuje
spotkanie świąteczne

z okazji Świąt Bożego Narodzenia
w dniu 15 grudnia 2022 o godz. 16.00

w Restauracji PYZATA CHATA na parterze budynku DOKP przy ulicy Okopowej w Lublinie.
Bądźcie ze Wszystkimi, zapraszamy :) 

 

 

W przypadku chęci uczestnictwa prosimy o telefon
724-691-786 

 

2022-11-09
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP za 2021

 

Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Informacja dodatkowa

5. Sprawozdanie merytoryczne

 

 


2022-10-26
Warsztaty muzyczne Polanika 2022

2022-09-20
2022 Warsztaty - Gietrzwałd

 PROGRAM   PROJEKTU 
"WARSZTATY   FOTOGRAFICZNE"

 W  GIETRZWAŁDZIE 

 

 

 PONIEDZIAŁEK   3 października 2022 roku

Wyjazd: 900 zbiórka uczestników na Placu Zamkowym w Lublinie

Godz. 1700 obiadokolacja

Godz. 1900 wprowadzenie do warsztatów

 WTOREK   4 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie

Godz. 900 wyjazd do Gierłoży tajnej Kwatery Hitlera

Godz. 1400 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 ŚRODA   5 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie

Godz. 1100 Olsztyńskie Planetarium

Godz. 1400 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 CZWARTEK    6 października 2022 roku 

Godz. 800 śniadanie (po śniadaniu pobieramy suchy prowiant)

Godz. 1030  Jezioro Drwęckie – rejs statkiem

Godz. 1430  Pola Grunwaldu – muzeum

Godz. 1800 kolacja

  PIĄTEK    7 października 2022 roku 

Godz. 800 śniadanie

Godz. 1000 warsztaty

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 podsumowanie warsztatów i OFICJALNE POŻEGNANIE

Godz. 1800 kolacja

  SOBOTA    8 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie – powrót do Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-08-24
2022 Warsztaty - Chrusty

PROGRAM PROJEKTU "WARSZTATY MUZYCZNE"
KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA POLANIKA
w CHRUSTACH

 

 PONIEDZIAŁEK   29 sierpnia 2022 roku

Godz. 1000 zbiórka uczestników na Placu Zamkowym

Godz. 1400 dojazd do Polaniki i zakwaterowanie w ośrodku

Godz. 1600-1700 obiad

Godz. 1700 spotkanie informacyjne, warsztaty

Godz. 1900 kolacja

 WTOREK   30 sierpnia 2022 roku

30 sierpnia 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 0930 wyjazd na Święty Krzyż

Godz. 1030 klasztor Benedyktynów (zwiedzanie)

Godz. 1130 miejscowość św. Katarzyna – Muzeum minerałów

Godz. 1300 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 ŚRODA   31 sierpnia 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie (po śniadaniu pobieramy suchy prowiant)

Godz. 0930 wyjazd krajoznawczy

Godz. 1015 skansen „TOKARNIA” - Muzeum Wsi Kieleckiej (zwiedzanie)

Godz. 1300  JĘDRZEJÓW – Muzeum zegarów; zwiedzanie okolic Zagnańska;
      Dąb Bartek – jeden z najstarszych w Polsce dębów - pomnik przyrody,

Godz. 1700-1900 obiadokolacja

 CZWARTEK    1 września 2022 roku 

Godz. 0730-0900 śniadanie 

Godz. 1000 CHRUSTY   –  OCEANARIUM   –   WYSTAWA OWADÓW

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1700 kolacja

Godz. 1800 warsztaty

  PIĄTEK    2 września 2022 roku 

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 1000 CHRUSTY   –  PARK MINIATUR

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1700 kolacja

Godz. 1800 warsztaty, podsumowanie warsztatów

  SOBOTA    3 września 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 1000 SPOTKANIE POŻEGNALNE

Godz. 1300  obiad

Godz. 1400 wyjazd z Polaniki

Godz. 1730 - 1800 przyjazd do Lublina

 

INFORMACJA
W Polanice jest basen, z którego można korzystać w ramach pobytu.
Warunek: posiadanie swojego czepka i opłata indywidualna.

2022-07-11
Dokumenty na Warsztaty 2022

 

Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez PTSR Oddział w Lubliie proszone są
o dostarczenie następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeiowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie beneficjenta

 

WAŻNE!!!

Beneficjenci muszą posiadać stopień   ZNACZNY  
lub   UMIARKOWANY   orzeczenia o niepełnosprawności.

2022-05-20
Warsztaty Kulturalne PTSR Oddział w Lublinie

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Lublinie 
zaprasza członków
PTSR Oddział w Lublinie do udziału

w Warsztatach Kulturalnych:

* muzyczne  w dniach 29 sierpnia - 3 września 2022 roku
w Kompleksie Świętokrzyska Polana „Polanika”

 

Zapisy na warsztaty muzyczne przyjmujemy 
do 30
 lipca 2022 roku

oraz

* fotograficzne w dniach 3 - 8 października 2022 roku
w miejscowości Gietrzwałd
(
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński)

Zapisy na warsztaty fotograficzne przyjmujemy do 5 września 2022 roku

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się drogą
e-mailową lublin@ptsr.org.pl

lub telefonicznie 724 691 786

 

 
Warsztaty dofinansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2022-05-18
Dla Beneficjentów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie realizuje projekt: 

 

"Droga do Sprawności i Sukcesu" 

od maja 2022 roku do marca 2023 roku. 

  

Dokumenty dla Beneficjentów, czyli odbiorców rehabilitacji:

 

Ankieta - przed

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Oświadczenie uczestnika

 

 

 

 

2022-05-18
Droga do Sprawności i Sukcesu - PFRON 2022/2023

 

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU     

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider    

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński – Partner

 

w okresie maj 2022 - marzec 2023 realizują projekt:

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są następujące działania:

– rehabilitacja domowa
– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
– usługi konsultanta  (m.in. psycholog, logopeda i inni)
– usługi wolontariusza

 

  

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR Oddział w Lublinie ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne są w biurze PTSR Oddział w Lublinie (ul. Okopowa 5/357) lub pod numerem telefonu: 798 618 545

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na indywidualne usługi konsultanta (psycholog, logopeda i inni) osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi IPD specjalisty psychologa 

2022-04-25
2022 Walne Zebranie Sprawozdawcze