2022-09-20
2022 Warsztaty - Gietrzwałd

 PROGRAM   PROJEKTU 
"WARSZTATY   FOTOGRAFICZNE"

 W  GIETRZWAŁDZIE 

 

 

 PONIEDZIAŁEK   3 października 2022 roku

Wyjazd: 900 zbiórka uczestników na Placu Zamkowym w Lublinie

Godz. 1700 obiadokolacja

Godz. 1900 wprowadzenie do warsztatów

 WTOREK   4 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie

Godz. 900 wyjazd do Gierłoży tajnej Kwatery Hitlera

Godz. 1400 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 ŚRODA   5 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie

Godz. 1100 Olsztyńskie Planetarium

Godz. 1400 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 CZWARTEK    6 października 2022 roku 

Godz. 800 śniadanie (po śniadaniu pobieramy suchy prowiant)

Godz. 1030  Jezioro Drwęckie – rejs statkiem

Godz. 1430  Pola Grunwaldu – muzeum

Godz. 1800 kolacja

  PIĄTEK    7 października 2022 roku 

Godz. 800 śniadanie

Godz. 1000 warsztaty

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 podsumowanie warsztatów i OFICJALNE POŻEGNANIE

Godz. 1800 kolacja

  SOBOTA    8 października 2022 roku

Godz. 800 śniadanie – powrót do Lublina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-08-24
2022 Warsztaty - Chrusty

PROGRAM PROJEKTU "WARSZTATY MUZYCZNE"
KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA POLANIKA
w CHRUSTACH

 

 PONIEDZIAŁEK   29 sierpnia 2022 roku

Godz. 1000 zbiórka uczestników na Placu Zamkowym

Godz. 1400 dojazd do Polaniki i zakwaterowanie w ośrodku

Godz. 1600-1700 obiad

Godz. 1700 spotkanie informacyjne, warsztaty

Godz. 1900 kolacja

 WTOREK   30 sierpnia 2022 roku

30 sierpnia 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 0930 wyjazd na Święty Krzyż

Godz. 1030 klasztor Benedyktynów (zwiedzanie)

Godz. 1130 miejscowość św. Katarzyna – Muzeum minerałów

Godz. 1300 obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1800 kolacja

 ŚRODA   31 sierpnia 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie (po śniadaniu pobieramy suchy prowiant)

Godz. 0930 wyjazd krajoznawczy

Godz. 1015 skansen „TOKARNIA” - Muzeum Wsi Kieleckiej (zwiedzanie)

Godz. 1300  JĘDRZEJÓW – Muzeum zegarów; zwiedzanie okolic Zagnańska;
      Dąb Bartek – jeden z najstarszych w Polsce dębów - pomnik przyrody,

Godz. 1700-1900 obiadokolacja

 CZWARTEK    1 września 2022 roku 

Godz. 0730-0900 śniadanie 

Godz. 1000 CHRUSTY   –  OCEANARIUM   –   WYSTAWA OWADÓW

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1700 kolacja

Godz. 1800 warsztaty

  PIĄTEK    2 września 2022 roku 

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 1000 CHRUSTY   –  PARK MINIATUR

Godz. 1300  obiad

Godz. 1500 warsztaty

Godz. 1700 kolacja

Godz. 1800 warsztaty, podsumowanie warsztatów

  SOBOTA    3 września 2022 roku

Godz. 0730-0900 śniadanie

Godz. 1000 SPOTKANIE POŻEGNALNE

Godz. 1300  obiad

Godz. 1400 wyjazd z Polaniki

Godz. 1730 - 1800 przyjazd do Lublina

 

INFORMACJA
W Polanice jest basen, z którego można korzystać w ramach pobytu.
Warunek: posiadanie swojego czepka i opłata indywidualna.

2022-07-11
Dokumenty na Warsztaty 2022

 

Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach organizowanych przez PTSR Oddział w Lubliie proszone są
o dostarczenie następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeiowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie beneficjenta

 

WAŻNE!!!

Beneficjenci muszą posiadać stopień   ZNACZNY  
lub   UMIARKOWANY   orzeczenia o niepełnosprawności.

2022-05-20
Warsztaty Kulturalne PTSR Oddział w Lublinie

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Lublinie 
zaprasza członków
PTSR Oddział w Lublinie do udziału

w Warsztatach Kulturalnych:

* muzyczne  w dniach 29 sierpnia - 3 września 2022 roku
w Kompleksie Świętokrzyska Polana „Polanika”

 

Zapisy na warsztaty muzyczne przyjmujemy 
do 30
 lipca 2022 roku

oraz

* fotograficzne w dniach 3 - 8 października 2022 roku
w miejscowości Gietrzwałd
(
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński)

Zapisy na warsztaty fotograficzne przyjmujemy do 5 września 2022 roku

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się drogą
e-mailową lublin@ptsr.org.pl

lub telefonicznie 724 691 786

 

 
Warsztaty dofinansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

2022-05-18
Dla Beneficjentów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie realizuje projekt: 

 

"Droga do Sprawności i Sukcesu" 

od maja 2022 roku do marca 2023 roku. 

  

Dokumenty dla Beneficjentów, czyli odbiorców rehabilitacji:

 

Ankieta - przed

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Oświadczenie uczestnika

 

 

 

 

2022-05-18
Droga do Sprawności i Sukcesu - PFRON 2022/2023

 

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU     

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider    

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński – Partner

 

w okresie maj 2022 - marzec 2023 realizują projekt:

DROGA DO SPRAWNOŚCI I SUKCESU

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są następujące działania:

– rehabilitacja domowa
– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
– usługi konsultanta  (m.in. psycholog, logopeda i inni)
– usługi wolontariusza

 

  

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR Oddział w Lublinie ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne są w biurze PTSR Oddział w Lublinie (ul. Okopowa 5/357) lub pod numerem telefonu: 798 618 545

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na indywidualne usługi konsultanta (psycholog, logopeda i inni) osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DDSS/2022

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i sukcesu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi IPD specjalisty psychologa 

2022-04-25
2022 Walne Zebranie Sprawozdawcze

2022-04-25
1%

 

PROSIMY, PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Stwardnienie rozsiane kradnie naszą normalność. Pomóż nam ją odzyskać.
Dzięki Waszej pomocy możemy dążyć do tego,
żeby życie było normalne. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam
żyć z godnością  i NORMALNIE.

Przekaż nam 1% podatku z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

 

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

 

2022-04-10
2022 Wielkanoc

2022-03-20
SM Ekspres

 

PTSR Oddział w Lublinie zamieszcza na swojej stronie internetowej gazetkę SM Ekspres.

Po naciśnięciu słowa SM Ekspres po lewej stronie tego komunikatu, rozwiną się comiesięczne publikacje z ostatnich lat.

Miłej lektury :)