2020-11-13
1%

 

PROSIMY, PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Stwardnienie rozsiane kradnie naszą normalność. Pomóż nam ją odzyskać.
Dzięki Waszej pomocy możemy dążyć do tego,
żeby życie było normalne. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam
żyć z godnością  i NORMALNIE.

Przekaż nam 1% podatku z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

 

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

2020-09-14
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

 

 
2020-07-21
ABILIMPIADA 2020

2020-07-10
SUBKONTA

Od 2010 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie posiada
Status Organizacji Pożytku Publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła
niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1%
podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz.
 

W związku z tym PTSR Oddział w Lublinie w ramach
pomocy chorym uruchomiło

 

Program Leczenia i Rehabilitacji 
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
oraz dla innych osób niepełnosprawnych

 

Wszystkie osoby, które są chore na SM lub są niepełnosprawne

i posiadają odpowiednie dokumenty medyczne mogą złożyć


Wniosek o założenie Subkonta
w prowadzonym przez PTSR Oddział w Lublinie


Subkonto jest to wydzielona część konta bankowego, na którym w zależności od 
określonego w porozumieniu celu  gromadzone są wpłaty 
z odpisów 1% podatku
dochodowego 
na rzecz konkretnej osobylub wpłaty od darczyńców,
do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. 

Zgromadone środki właściciel subkonta może przeznaczyć na leczenie i rehabilitację stwardnienia rozsianego i innych chorób, które spowodowały niepełnosprawność zgodnie ze Wskazówkami

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Lublinie opłaca choremu zakup leków, zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne na podstawie rachunków i faktur do wysokości zgromadzonych na subkoncie środków.

Rachunki i faktury muszą być wystawiane na:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
ul. Okopowa 5 lok. 357, 20-022 Lublin, NIP 946-256-93-25

Szczegółowe informacje na temat działania subkonta w ramach
Programu Leczenia i Rehabilitacji reguluje
Porozumienie zawierane pomiędzy PTSR Oddział w Lublinie,
a osobą zainteresowaną skorzystaniem z tej formy pomocy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o subkoncie,
wypełnienia wniosku oraz zapoznania się ze wskazówkami
do programu leczenia i rehabilitacji 
zapraszamy do naszego Biura przy ul. Okopowej 5 lok. 357 w Lublinie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Udzielamy  informacji  również  telefonicznie: 
 724 691 786  lub  mailowo:    lublin@ptsr.org.pl  

 

Zapraszamy do kontaktu !!!

2020-06-18
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020

 

 

2020-05-19
Warsztaty kulturalne

2020-05-03
1%

 

Więcej czasu na przekazanie 1% podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie
z rozwiązaniami zapisanymi w tarczy antykryzysowej, w tym roku 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego możemy przekazywać w dłuższym terminie, tj.
do 1 czerwca 2020 r.

Minister finansów Tadeusz Kościński wskazuje: „Zachęcam wszystkich do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo proste. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji lub złożyć krótki dokument (PIT-OP) i pieniądze trafią do organizacji, której chcemy pomóc".

Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest to dotyczące przekazywania organizacji pożytku publicznego 1% podatku PIT.
W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia
PIT-OP po 30 kwietnia,
nie później jednak niż do
1 czerwca (31 maja to niedziela dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca)
oraz
30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 % muszą to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (np. emeryci/renciści) muszą złożyć oświadczenie
PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

 

Przypominamy

 • Przekazanie 1% podatku dla OPP jest możliwe tylko o ile podatnik wskaże OPP w swoim PIT albo gdy emeryt/rencista złoży oświadczenie PIT-OP.

 • Wypełnienie PIT-OP polega jedynie na wpisaniu KRS organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku (nie trzeba go samemu wyliczać).

 • Wysyłka PIT-OP nie oznacza, że emeryci/renciści rozliczają podatek samodzielnie – nadal robi to ZUS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROSIMY, PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Stwardnienie rozsiane kradnie naszą normalność. Pomóż nam ją odzyskać.
Dzięki Waszej pomocy możemy dążyć do tego,
żeby życie było normalne. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam
żyć z godnością  i NORMALNIE.

Przekaż nam 1% podatku z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

 


2020-04-22
Droga do Sprawności i Aktywności

Dobra informacja dla Członków PTSR w Lublinie.
Od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku będziemy uczestnikami projektu  dofinansowanego przez PFRON, którego liderem jest PTSR Oddział w Sieradzu.

W ramach projektu realizowane są działania jak na poniższym plakacie.

Wszystkich członków zainteresowanych uczestnictwem
w tym projekcie prosimy o kontakt telefoniczny
z Koordynatorem: 

798 618 545  lub  609 769 344.

 

2020-04-06
Wielkanoc 2020

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Członkom i ich Rodzinom
oraz Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spokoju i nadziei na lepsze jutro.
W tym trudnym, ale przecież jak zawsze wyjątkowym czasie Wielkanocy
pozostańmy w domach pamiętając o wszystkich Najbliższych,
łącząc się z nimi telefonicznie, smsami, a przede wszystkim myślami.

Wesołego Alleluja!

Rada Oddziału PTSR w Lublinie

2020-03-27
Wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu numery telefoniczne dyżurujących psychologów, z prośbą
o udostępnianie osobom, które potrzebują takiego wsparcia: 

Wsparcie Psychologiczne dla Mieszkańców Lublina:

Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Lublina dostępne jest w godzinach od 7:30 do 19:00, od poniedziałku do piątku, pod następującymi numerami telefonów:

 • 81 466 55 48,

 • 81 466 55 47,

 • 81 466 55 46,

 • 603 780 650.

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:

 • 733 588 900 - całodobowo, 7 dni w tygodniu

 • 733 588 600 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00.

Od 20.03.2020 r. uruchomione zostały dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym, działające według następującego harmonogramu:

 • Wtorek 7.00-13.00 796 681 435 dyżur interwencyjny, socjalny,

 • Wtorek 13.00-19.00 - 796 679 896,

 • Środa 7.00-13.00 576 705 528,

 • Środa 13.00-19.00 576 704 832,

 • Czwartek 7.00-13.00 - 534 803 933,

 • Czwartek 13.00-19.00 - 576 705 517,

 • Piątek 7.00-13.00 - 534 803 920,

 • Piątek 13.00-19.00 - 534 803 934.

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez pracowników Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie oraz przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

 

Fundacja Vis Salutis oferuje pomoc psychologiczną dla wszystkich osób,
które w obecnej sytuacji potrzebują takiego wsparcia. 

Zespół psychoterapeutów będzie dyżurował codziennie w godzinach 10.00-18.00  pod numerami telefonów 888 960 980, 888 900 980.

W komunikacie Fundacji czytamy: "Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać".

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980, codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia.

 

 

Z wyrazami szacunku.

Joanna Olszewska

Dyrektor Wydziału ds.Osób Niepełnosprawnych